مطالب تخصصی مربوط به رشته عمران

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 19:38  توسط امیر بیرانوند  | 

جواب سولات سازه هاي بتن آرمه جلد اول تاليف : دكتر داود مستوفي نژاد   استاد مربوطه: مهندس اسدي پور

 دانشجو : امير بيرانوند

فصل اول مقدمه

مسائل

1-نقش هر يك از بتن و فولاد در يك عضو بتن آرمه در تحمل تنش چيست؟ ايده اوليه در ابداع بتن مسلح واگذاري نقش مقاومت در مقابل تنش هاي كششي به فولاد بوده است وتحمل تنش فشاري در بتن

2-آيا در يك عضو بتن آرمه ترك هم ايجاد ميشود؟ توضيح دهيد. ممكن است ترك هاي كششي در ناحيه كششي بتن ودر جهت متعامد نسبت به جهت تنش هاي كششي ايجاد شوند .اين ترك ها ممن است از ميلگردهاي كششي نيز عبور كنند وتا نزديكي تار خنثي بالا روند .با اين وجود معمولا عرض اين ترك ها بسيار محدود بوده ودر عملكرد قطعه بتن مسلح دخالت نميكنند.

3-به چه دلايلي بتن وفولاد يك جسم مركب همساز تشكيل ميدهند؟

 الف :ضريب انبساط حرارتي بتن وفولاد بسيار به هم نزديك است

ب:بتن وفولاد چسبندگي بسيار خوبي با يكديگر داشته وبين آن دو معمولا لغزش اتفاق نمي افتد

ج:فولاد ماده اي است كه به راحتي در معرض خوردگي شيميايي قرار ميگيرد

د:مقاومت فولاد در قابل دماي آتش پايين است  در حالي كه پوشش بتن كه روي ميلگردها قرار گرفته است مقاومت بسيارخوبي در مقابل آتش سوزي ايجاد ميكند.

4-اقبال عمومي سراسر جهان به بتن آرمه به جهت چه خصوصياتي از آن است؟

1-      بتن مقاومت فشاري قابل قبولي در مقايسه با ديگر مصالح ساختماني دارد.

2-     تمامي اجزائ تشكيل دهنده بتن به جز سيمان به عنوان مصالح محلي و ارزان قيمت محسوب ميشوند.

3-    بتن را ميشود به راحتي به هر شكل دلخوا در آورد.

4-     بتن مقاومت خوبي در مقابل آتش دارد.

5-    بتن مقاومت بالايي در مقابل رطوبت وآب دارد.

6-     اجزاء بتن آرمه از صلبيت بالايي برخوردار هستند.

7-     اجزاء بتني در مقايسه با سازه فولادي به صورت ذاتي به محافظت و نگه داري كمتري نياز دارند.

8-     عمر بهره دهي بالايي دارد.

9-     بتن در بعضي از اجزا ء سازهاي نظير پي ها و ديواره هاي زير زمين تنه گزينه اقتصادي محسوب ميشود.

10-    نيازبه نيروهاي اجرايي وكار گران با مهارت بالا ندارد.

5-مقاومت ساختمان فولادي وساختمان بتن آرمه درمقابل آتش سوزي رابا هم  مقايسه كنيد؟

يك ساختمان فولادي دربرابرآتش كاملا ضعيف خواهد بود درحالي كه يك ساختمان بتن آرمه ميتواند ساعت ها دوام بياورد بدونه اينكه حتي فرو بريزد.وفرصت كافي براي مهار آتش وتخليه ساختمان را فراهم ميكند.

6-عمر وبهره دهي بتن مرهون چه واقعياتي است؟

با گذشت طولاني زمان باتحكيم سيمان افزايش مقاومت نيز خواهد داشت.

7-نقاط ضعف بتن آرمه درمقايسه با فولاد چيست؟

1-مقاومت كششي پايين بتن.

2-هزينه جانبي زياد بتن.

3-مقاومت پايين تر به ازاي واحد وزن.

4-كنترل كيفيت بتن يك كنترل كارگاهي است.

5-بتن تغييرات حجمي وابسته به زمان دارد.

8-تفاوت بتن آرمه وبتن پيش تنيده از نظر تحمل تنش ها در چيست؟

در مقطع بتن پيش تنيده هيچ گونه ترك خوردگي ديده نمي شود.

9-روش هاي پيش تنيدگي رانام برده ومختصر توضيح دهيد؟

به دو روش پيش كشيده وپس كشيده انجام ميشود.دربتن پيش كشيده ابتدا كابل هاي پيش تنيدگي كه از نوع بامقاومت بالاوباتنش تسليم بين 1200تا2000انتخاب ميشوند از داخل قاب عبور داده وبه مقدا ر دلبخواه كشيده ميشوند.

 10-چرا آناليز و طراحي سازه بتن آرمه بايد بر اساس يك آيين نامه صورت گيرد ؟

هر مهندس ميتوااند بر اساس اصول كلي طراحي و رعايت قوانين  يك آيين نامه طراحي صحيح ومطمئني را ارائه دهد.

11-بعضي از آيين نامه هاي مهم بتن آرمه را نام ببريدوسابقه تاسيس آن ها را بنويسيد؟

1-نخستين مجمو عه مقررات مربوط به بتن آرمه تحت نظر ژروفسور موش در سال 1904در آلمان منتشر شد.

2-آيين نامهaci318مجموعه مقررات ساختمان هاي بتن آرمه  را هر 6سال يا 7سال منتشر ميكند.

مسائل فصل دوم

1-مواد اوليه سيمان چيست و به چه ميزان در آن بكار رفته است؟

 خاك رس وآهك  حدود 63درصد سيليس 20درصد آلومين6درصد اكسيد آهن حدود 3 درصد و اكسيد منيزيم حدود 5/1درصد

2-اجزا سيمان را نام برده وخصوصيات هر يك را ذكركنيد؟

تري كلسيم سيليكات گيرش سريع وزمينه مستعدي را براي حمله سولفاتها به بتن فراهم ميكند.

2-دي كلسيم سيليكا ت-گيرش بالايي ندارد

3-تري كلسيم آلومينات گيرش اوليه بالايي دارد و

4- تترا كلسيم آلومينو فريت گيرش متوسطي دارد

3- انواع  سيمان پرتلند رانام ببريد وخصو صيات هر يك را بگوييد؟

1-سيمان نوع i  2-سيمان نوع ii  3- سيمان نوع iii  4-سيمان نوع  iv  5-سيمان نوعv

4-انواع شكل ظاهري دانه ها در بتن رانام ببريد؟

گرد يا نا منظم وگوشه دار يا شكسته وپولكي ويا سوزني باشند

5-تفاوت دانه بندي ناپيوسطه از دانه بندي پيوسطه در چيست وموارد كاربرد آنها را بنويسيد؟

در ابعاد آنها مي باشد دانه نا پيوسته در تهيه بتن با دانه هاي نمايان كاربرد دارد .

6- ضريب  نرمي راتعريف كنيد محدوده تغييرات ضريب نرمي در ماسه هاي متداول در چيست؟

مجوعه درصد هاي باقيمانده دانه ها روي الك هاي استاندارد تقسيم بر صد تعريف ميشود ووبرابر با8/2 است

7-چرا در اثر رطوبت انبساط حجمي ظاهري در ريزدانه ها ايجاد ميشود؟ ميزان آن در رطوبت 5 درصد چقدر است؟

ممكن است بين 15 تا 40 درصد متغير باشد.

8-بعد دانه هاي درشت چه تاثيري در خصوصيات بتن دارد؟

صرفه جويي در آب وسيمان ميشود امامقاومت فشاري بتن را كاهش ميدهد.

9-تقسيم بندي دانه ها از نظر رطوبت سطحي آن چگونه است ؟ارتباط  جذب آب دانه ها را در هر مورد ذكر كنيد؟

چهار دسته اند    1- دانه هاي كاملا خشك 2-دانه هاي خشك 3- دانه هاي اشباع با سطح خشك  4-دانه هاي مرطوب يا خيس

10-آب نامناسب چه مشكلاتي را ممكن است براي بتن سخت شده ايجاد كند؟

1-زمان گيرش سيمان را به تاخير بياندازد 2- كاهش مقاومت نهايي 3- خوردگي ميلگردها 4- ايجاد لكه روي سطح نهايي بتن

11-استفاده از آب غير شرب در بتن در چه صورتي مجاز است؟

مقاومت نمونه هاي 7 و28 روزه ساخته با آن برابرحداقل 90% باشد

12-خصوصيات كلي آب مناسب را براي بتن بنويسيد؟

1-    اسيدي وباز نباشد 2-موادقليايي كمتر از 06/0درصد 3-ميزان ذرات جامد معلق كم 4- ميزان يون كلريد موجود كم

13-آيا از آب دريا در ساخت بتن مي توان استفاده كرد؟توضيح دهيد؟

خير خطر خوردگي فولاد را افزايش ميدهد

14- اضافه كردن كلريد كلسيم به بتن چه خصوصياتي ايجاد مي كند؟

مقاومت بتن را در مقابل  فرسايش وسايش افزايش داده ولي مقاومت آن را در مقابل حمله سولفات ها كاهش مي دهد

15- شكر چگونه ماده مضافي است .تا چه حد اثر ميكند؟

كند گير كننده

16-از مواد فوق روان كننده چه استفاده هايي مي شود؟

كاهنده آب و كم كردن سيمان مصرفي

17-مواد مضاف  هوازا در چه محدوده ابعادي در بتن حباب ايجاد ميكنند؟ اين حبابها چه خصوصيات را در بتن  موجب مي شود؟

در فواصل بسيار نزديك و افزايش رواني بتن و افزايش مقاومت در مقابل يخ زدن  افزايش قابليت آب بندي

18-بعضي از مواد مضاف معدني را نام ببريد ونقش وي‍ژه انها را در بتن بنويسيد؟

خاكستر آتشفشاني وشيل هاي اپاليني و چرت  كه سرعت كسب مقاومت را كند اما مقاومت نهايي را بالا ميبرند

19- تعريفي از محدوده مقاومت بتن از مقادير پايين تا مقادير خيلي بالا ارائه كنيد؟

مقاومت از 20      mpaبه عنوان مقاومت پايين  از 20تا40 معمولي  و40تا80 بالا و 80تا 150 بسيار بالا وبيش از 150 فوق العاده

20-بتن با پودر فعال چيست ؟ چه خصوصياتي دارد؟چگونه توليد ميشود ؟

مقاومت زياد و شكل پذيري خوب  وبا دانه هاي كوارتز

21-چرا مقاومت فشاري نمونه بتني استوانه اي از مكعبي كم تر است؟

تفاوت در نسبت ابعاد  به دليل تفاوت در مدول الاستيسيته  وضريب پواسون فولاد وبتن جستجو كرد

22-چرا نسبت ابعاد نمونه بتني برمقاومت فشاري آن تاثير ميگذارد ؟اين تاثير در چه محدوده اي  است؟

به دليل خصوصيات بتن وصفحه فولادي است

23-اندازه نمونه بتني چه تاثيري برمقاومت فشاري آن ميگذارد ؟ اين تاثير در چه محدو ده اي است؟

هر چه انداز ه نمونه ها بزرگتر باشد مقاومت فشاري آن كاهش مي يابد

24-سرعت بارگذاري چيست وچه تاثيري برمقاومت فشاري بتن ميگذارد ؟چرا؟

ميزان افزايش  تنش در واحد زمان   و مقاومت فشاري را بالا ميبرد

25-سرعت بار گذاري در بارهاي متداول وارد برسازه وسرعت بارگذاري در يك زلزله درچه حدودي است ؟در اين محدوده تغييرات سرعت بارگذاري مقاومت فشاري بتن در چه حدودي تغيير ميكند ؟

115 درصد  در مقابل 30برابر 12درصد

26-تاثير نوع سيمان مصرفي در مقاومت 7 روزه -28روزه  ودراز مدت (مثلا 90 روزه)بتن را شرح دهيد؟

تقريبا يكسان است

27- قائده نسبت آب به سيمان ابرامز چيست؟

رابطه معكوس بين نسبت آب به سيمان ومقاومت تن

28- خصوصيات مكانيكي سنگ دانه ها را چه تاثيري بر مقاومت بتن مي گذارد؟

افزايش مقاومت

29-ميزان رطوبت  نمونه بتني  درزمان آزمايش چه تاثيري برمقاومت فشاري آن مي گذارد؟چرا؟

بيشتر است به علت رطوبت

30- تاثير دما بركسب مقاومت بتن را در طول زمان و در هر يك از حالات زير  را شرح دهيد ؟

 الف- دماي زمان ريختن بتن و زمان مراقبت از بتن يكسان باشدو تغير كند.

ب-بتن در دماي متفاوت ريخته شود ولي در دماي ثابت مراقبت شود.

ج- بتن در دماي ثابت ريخته شود  ولي در دماي متفاوت مراقبت شود

31-بعضي از كاربردهاي تاريخچه زمان حرارت ببر مقاومت بتن را در عمليات اجرايي ساختمان  هاي بتني را شرح دهيد؟

تاثير تاريخچه زمان حرارت بر مقاومت بتن مي تواندكاربردهاي مهمي در عمليات اجرايي سختان هاي بتني داشته باشد. از آنجا كه تاثير دماي مراقبت از بتن  نسبت به دماي ريختن بتن در كسب مقاومت به مراتب بيشتر است ،بتن معمولي كه در دماي سرد ريخته  مي شود ، بايد در يك طول زماني كافي بالاتر  از يك حداقل  مشخصدما نگاه  داشته شود. 

32-دماي نمونه در زمان انجام آزمايش چه تاثيري بر مقاومت آن دارد؟

دماي نمونه در زمان آزمايش در يك محدوده وسيع از درجه حرارت هاي متعارف ،تاثيرچنداني بر مقاومت بتن ندارد  با وجود اين در دماي بالاتر از c 300درزمان آزمايش  مقاومت بتن بطور محسوس كاهش مي يابد.

 

33-منحني تنش كرنش بتن را با منحني تنش كرنش فولاد مقايسه كنيد؟

تغيير شكل بتن تحت تنش  فشاري با منحني تنش- كرنش آ» مشخص مي شود  . تغييرشكل بتن تحت تن فشاري تك محوره  به صورت غير خطي است به طوري كه هر چه بتن تحت تنش فشاري بالاتر ي قرار گيرد  رفتار غير خطي آن بيش تر آشكار مي شود. 

34-رفتار غير خطي را در منحني تنش كرنش بتن چگونه توجيه مي شود؟ تغييرشكل بتن تحت تن فشاري تك محوره  به صورت غير خطي است به طوري كه هر چه بتن تحت تنش فشاري بالاتر ي قرار گيرد  رفتار غير خطي آن بيش تر آشكار مي شود. 

رفتار غير خطي بتن تحت تنش  فشاري ناشي از تشكيل تدريجي ريز ترك در آن است.

35-تفاوت  سهمي هاگنساد با منحني اصلاح شده هاگنساد به عنوان منحني تنش كرنش بتن در چيست؟معادله رفتاريتغييرات تنش فشاري تك محوري بتن بر حسب كرنش را به صورت منحني ها گنستاد يا سهمي ها گنستاد نمايش داده مي شودولي منحني ها گنستاداصلاح شده در محاسبات رفتار بهتري از خود نشان مي دهد.

 

36-محصور شدگي بتن در چيست ؟چه تاثيري بر منحني تنش كرنش بتن ايجاد ميكند؟نمونه بتني در زمان بارگذاري تحت تاثير فشار انبي نيز قرار مي گيرد شرايط اين نمونه به صورت محصور شده تلقي شده ومنحني تنش كرنش به صورت اساسي تغيير وضيعت خواهد داد . ايجاد شرايط محصور شدگي براي بتن رفتار به مراتب نرم تر وشكل پذيرتري رابراي عضو بتني فراهم مي كند.

 

37-مدول الاستيسيته سكانت را با مدول الاستيسيته وتري مقايسه كنيد؟شيب خطي كه از مبدا  به نقطه اي از منحني تنش كرنش كه متناظر با 40 درصد تنش حد اكثر fاست وصل  مي شود مدول الا ستيسيته سكانت مي باشد و حالت اصلاح شده از تعريف قبل  كه بجاي مدا از يك نقطه از منحن  كه متناظر  با كرنش 50در 10 مي باشد استفاد  مي شود  وتري مي باشد

 

 38-مدول الا ستيسيته بتن چگونه تعريف ميشود وبا چه روابط ساده اي قابل ارزيابي است؟مدول الاستيسيته معمولا به دو صورت تعريف مي شود: -مدول الاستيسيته مماسي كه عبارت است از شيب خط مماس بر منحني تنش كرنش در هر نقطه از منحني 2-مدول الاستيسيته متقاطع يا سكانت كه عبارت است از شيب خطي كه  هر نقطه از منحي تنش- كرنش را به مبدا وصل مي كند.

 

39-مدول الاستيسيته ديناميكي بتن چيست ؟چگونه تعيين ميشود  در چه محدوده اي نسبت به مدول الا ستيسيته  استاتيكي بتن متفا وت است؟ مدول الا ستيسيته ديناميكي بتن  به  يك كرنش بسياركوچك اني مرتبطوبه صورت تقريبي با مدول استاتيكي مماسي اوليه تعيين مي شود مدول ديناميكي براي بتن هاي با مقاومت پايين ومتوسط وبالابه ترتيب در حدود 20،30،40درصد بالاتر از مدول  استاتيكي بتن مي باشد.

 

40-مدول الاستيسيته خمشي بتن چيست وچه كاربدهايي دارد؟

اين مدول بر اساس سختي خمشي قطعه بتني تعيين مي شود واغلب در آناليز و طراحي رويه هاي بتني كاربرد دارد.

 

41-تاثير سرعت بارگذاري و تاثير رطوبت نمونه ها را در زمان آزمايش بر مدول الا ستيسيته بتن شرح دهيد؟

در سرعت بارگذاري بالاتر بتن از خود مدول الا ستيسيته بالاتري نشان ميدهد هم چنين نمونه ها در شرايط مرطوب آزمايش شوند در حدود 15 درصد مدول الا ستيسيته بالاتري دارند 

42-محدوده تغييرات ضريب پو اسون  در بتن چيست؟

نسبت كرنش هاي جانبي به كرنش فشاري محوري به عنوان ضريب پواسون خوانده مي شود

43- پايين تر بودن قابل توجه مقاوت كششي  بتن نسبت به مقاومت فشاري آن چگونه تو جيه ميشود؟

وجود ريز تركهاي فراوان در جسم بتن حتي قبل از شروع آزمايش است.

44-آزمايش برزيلي چيست وچگونه انجا م ميشود؟

تنش كششي شكاف  خوردگي در آزمايش برزيلي محاسبه مي شود

45-مدول گسيختگي بتن نسبت به مقاومت كششي بتن در كشش مستقيم تا چه حد متفاوت است؟ اين تفاوت ناشي از چيست؟

تنش كششي لحظه ترك خوردگي ( شكست ) تير به نام مدول گسيختگي و يا مقاومت خمشي ناميده ميشود با افزايش مقاومت فشاري بتن مقاومت كششي بتن با رشد كمتري افزايش مي يابد

 

46-منحني تنش كرنش بتن در كشش چگونه است ؟ چگونه ميتوان آن را به صورت ساده مدل سازي كرد؟

منحني تنش كرنش بتن تحت تنش كششي اندكي رفتار غير خطي از خود نشان مي دهد وتا حد تنش كششي حد اكثر ميتوان با يك خط مستقيم با شيب ec    وتا تنش ft  تقريب زد

47-مقاومت فشاري بتن را در فشار دو محوره با مقاومت فشاري آن تحت فشار تك محوره مقايسه كنيد؟

تنش هاي دو محوره فشاري را م توان با اعمال تنش بر نمونه بتني در دو جهت متعامد ايجاد نمود براي رسيدن به يك وضعيت تنش دو محوري حقيقي در آزمايشگاه بايد از اصطحكاك بين استوانه بتني و صفحات  فولادي ممانعت شود

48-با رسم شكل الگوي شكست نمونه بتني را تحت فشار ت محوره فشار دو محوره فشار كشش دو محوره و كشش دو محوره با يكديگر  مقايسه كنيد؟

تحت فشار كشش دو محوره  با افزايش تنش كششي اعمالي مقاومتفشاري تقريبا به صورت خطي كاهش مي يابد و مقاومت بتن تحت كشش دو محور ه  تقريبا مانند تك محوره است 

49-رفتار بتن تحت فشارهاي سه محوره چگونه است؟

رفتار بتن تحت تنشهاي دو محوره بسيار ژيچيده مي باشد و برخلاف آزمايش هاي استاندارد كه براي تعيين رفتار بتن تحت فار تك محوره  كشش شگاف خوردگي خمش وبار گذاري دو محوره وجود دارد آزمايش ها استانداردي براي تعيين رفتار تنش هاي چند محوره وجود ندارد

50-خستگي در بتن چيست ؟به نظر شما خستگي در چه انواعي از از سازه هاي بتن آرمه تاثير گذار است؟

بله چنانچه يك ماده  تحت تعدادي  بارهاي تكراري به صورتي كه هر كدام از ان بارها كوچكتر از مقاومت فشاري استاتيكي آن ماده است دچار شكست شود اصطلاحا مي گوييم در اثر خستگي شكسته است

51-تغيير در تحدب منحني تنش كرنش بتن تحت بارهاي تكراري چگونه است؟ اين تغيير ناشي از چيست؟

تقريبا همان منحني تنش كرنش بتن تحت بار گذاري معمولي  استاتيكي است

 

52-توضيح دهيد كه چگونه مي توان مقاومت خستگي بتن را بر اساس منحني اصلاح شده گودمن ارزيابي نمود؟

چنانچه حد پايين وحد بالاي تنش  مشخص باشد  

 

53-تاثير شرايط نگهداري بتن را بر مقاومت ضربه اي آن توضيح دهيد؟

مقاومت ضربه اي بتن در رابطه با شمع كوبي  وپي ها ي ماشين آلات ي كه  بار ضربه اي وارد ميكنند اهميت دارد

54-افت پلاستيك در بتن ناشي از چيست؟

در اثر تبخير  از سطح بتن  ويا جذب آب  توسط سطح بتن خشك شده زيرين رخ ميدهد

55-افت خوردگي بتن چيست وتا چه حد اهميت دارد؟

نوع خاصي از افت است كه در ان جابجايي اب به داخل يا خارج بتن اتفاق نمي افتد بلكه در هيدراسيون  سيمان رخ مي دهد

56- از دست رفتن چه آبي در بتن باعث افت خشگ شدگي مي شود با تامين مجدد اين آب تا جه حد ميتوان افت خشگ شدگي  را جبران نمود ؟

كم تر از 100 درصد و بين 40 تا 70 درصد از كل افت

57-افت كربناسيون چيست ؟ در چه محدوده رطوبتي اتفاق مي افتد؟

تركيب دي اكسيد كربن موجود در هوا با سيمان هيدراته نيز به انقباض بتن منجر ميشود كه اين فرايند افت كربناسيون ميگويند و در محدوده رطوبتي سه صدم درصد

58- فرايند كربناسيون چه زياني براي بتن دارد؟

فولاد ها را با تهديد خوردگي مواجه ميكند

59-عوامل موثربر افت بتن را نام ببريد و مختصرا توضيح دهيد؟

خصوصيات دانه بندي  حداكثر بعد دانه ها شكل وبافت دانه ها  و مدول الا ستيسيته دانه

60-پديده خزش را دربتن شرح دهيد خزش پايه وخزش خشك شدگي چه تفاوتي با هم دارند؟دليل اصلي پديده خزش در بتن ،خروج آبجذب شده سطحي از ساختار خمير سيمان هيدراته در اثر اعمال تنش ثابت است كه در طول زمان صورت مي گيرد.

 

61- پديده آسودگي دربتن را شرح ودر چه مواردي مفيد است؟اگر به جاي اعمال تنش ثابت يك كرنش ثابت بر نمونه بتني تحميل شود بلا فاصله در نمونه يك تنش الاستيك آني ايجاد  مي شود اگر چه با گذشت زمان  اين تنش در اثر پديده اي به نام آسودگي كاهش  مي يابد.

 

62-منشا تغييرات آماري در بتن چه مواردي است ؟بتن ماده اي مركب از سيمان ،آب، سنگ دانه ،و هوا بود ه و تغييرات در خصوصيات اين وااجزا و تغييرات در مسائلي همچون حمل ،جاي دادن وتراكم بتن به تغييراتي در مقاومت بتن ساخته شده منجر مي شود.

 

63- مقاومت فشاري مشخصه بتن با مقاومت فشاري متوسط لازم چه تفاوتهايي دارند؟استانداردaci318 نتايج آزمايش فشاري استوانه هاي استاندارد كهبه صورت مرطوب تا 28روز عمل آوري شده وآزمايش شوند رابه نام مقاومت فشاري مشخصه بتن ناميده وبا f نمايش مي دهد. مقاومت فشاري متوسط به دو صورت است اول اينكه  شرايطي را فاهم مي كند كه احتمال آنكه متوسط سه آزمايش مقاومت فشاري متوالي كمتر از مقاومت فشاري مشخصه fباشداز 1درصد بيشتر نباشددوم اينكه هر كدام از آزمايش هاي مقاومت فشاري بيش از 5/3مگاپاسگالكمتر از fباشد از 1درصد تجاوز نكند.

 

64- مقاومت نمونه هاي استاندارد  درآزمايشگاه  در چه صورتي رضايت بخش است؟ميانگين تمام هر سه آزمايش متوال مقاومت ،مساوي يا بزگتر از fباشد . هيچ كدام از آزمايش هاي مقاومت  بيش از3.5mpa   ويابيش از 0.1f براي ن با(f,>35mpa   كمتر از f نباشد.

 

65- تعداد نمونه گيري براي آزمايش مقاومت با چه ضوابطي  تنظيم ميشود؟1)يك بار در روز     2)يك بار به ازاي 120 متر مكعب بتن ريزي     3)يك با به ازاي هر 500متر مربع سطح بتن ريزي در دال ها وديوارها

 

66- كاربرد الياف در بتن چه مزايايي دارد و مواردي را نام ببريد ؟الاف اين امكان را فراهم مي كند كه بتوان بتني شكل پذير وبا قابليت جذب انر‍‍‍ز‍‍‍‍ي بيشتر ونيز بتني با توسعه ترك خوردگي كمتر تحت بار وتنش هاي ناشي از افت وحرارت  توليد نمود

 

67- طاقت در بتن اليافي معرف چيست وسنجش آن چگونه است؟ نسبت طول به قطر الياف تاثير قابل توجهي در عملكرد بتن ادليافي ايفا مي كند هر چه اين نسبت بزرگتر باشد طاقت بتن اليافي ومقاومت خمشي آن افزايش يافته وترك خوردگي بهتر كنترل مي شود با اين وجوداگر اين نسبت بزرگ باشد پديده گلولهشدن الياف رخ داده وكارايي بتن به شدت افت مي كند به همين جهت معمولا نسبت طول به قطر الياف به حد اكثر 100تا200محدود مي شود

 

68- بتن ساخته شده با موارد پليمري ازچه مزايايي برخوردار است؟ كاربرد اصلي آن در كف ساختمان،عرشه پل، پوشش جاده و تعميير ساختمان هاي بتني است  همچني به دليل خصوصيات چسبندگي خوب براي نصب پانل هاي پيش ساخته ونيز سنگ چيني ونصب سراميك مناسب است.

 

69- سه روش براي توليد بتن را با مواد پليمري را بنويسيد ؟1- بتن اشباع شده با پليمرpic 2-بتن با سيمان پليمريpcc   3-بتن پليمري pc

 

70- استفاده از ميلگرد هاي صاف در چه مواردي مجاز است؟دور پيچ ستون ها مجاز است.

 

71- تقسيم بندي انواع ميلگردهاي فولادي را در استاندارد astm ذكر كنيد؟ميلگردهاي فولادي در انواع 40-50-60-75  grade  توليد  مي شوند

 

72- تفاوت مقاومت مشخصه فولاد با تنش تسليم آن در چيست؟مقاومت مشخصه فولاد برابر با مقداري است كه حداكثر 5 درصد از مقادير اندازه شده براي حد تسليم فولاد ممكن است كمتر از آن باشد.

 

73- جهت جلوگيري از خوردگي ميلگرد فولادي دربتن در محيط هاي نمكي چه روشهايي وجود دارد؟پوشش اپوكسي بر ميلگردها تزريق پليمر به سطح بتني وحفاظت كاتديك ميلگردها

 

74- استفاده از ميله هاي كامپيوزيتي frp دربتن به جاي ميلگردهاي فولادي چه محاسني دارد ؟مواد بسيار مقاوم در محيط هاي خورنده همچون محيط هاي نمكي وقليايي هستند

 

75- سه گروه از محصولات كامپيو زيتي frp را نام برده و اجزا تشكيل دهنده آن را ذكر كنيد ؟الف- الياف شيشه  انواع آن: 1- e-glass   2-z-glass  3- s-glass  ب-الياف كربن انواع آن: 1-الياف كربني از نوع pan    2-الياف با اساس قيري  ج-الياف آراميده

 

76- مقاومت ومدول الا ستيسيته ميله هاي كامپيوزيتي frp را با مقاومت ومدول الا ستيسيته ميلگردهاي  فولادي مقايسه كنيد؟خاصيت ميله هاي كامپوزيتيfrpمقاومت آنها در مقابل خوردگي است اين خاصيت تنها دليل انتخاب آن به عنوان يك گزينه جانشين براي ميلگردها ي فولادي است .مدول الا ستيسيتهمحصولات frpغالبا در محدوده قابل قبولي قرا دارد اگرچه اصولا كمتر از مدول الاستيسته فولاد است.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 20:12  توسط امیر بیرانوند  | 

بسمه تعالي

 

جواب سولات سازه هاي بتن آرمه جلد اول تاليف : دكتر داود مستوفي نژاد

فصل اول مقدمه

مسائل

1-نقش هر يك از بتن و فولاد در يك عضو بتن آرمه در تحمل تنش چيست؟ ايده اوليه در ابداع بتن مسلح واگذاري نقش مقاومت در مقابل تنش هاي كششي به فولاد بوده است وتحمل تنش فشاري در بتن

2-آيا در يك عضو بتن آرمه ترك هم ايجاد ميشود؟ توضيح دهيد. ممكن است ترك هاي كششي در ناحيه كششي بتن ودر جهت متعامد نسبت به جهت تنش هاي كششي ايجاد شوند .اين ترك ها ممن است از ميلگردهاي كششي نيز عبور كنند وتا نزديكي تار خنثي بالا روند .با اين وجود معمولا عرض اين ترك ها بسيار محدود بوده ودر عملكرد قطعه بتن مسلح دخالت نميكنند.

3-به چه دلايلي بتن وفولاد يك جسم مركب همساز تشكيل ميدهند؟

 الف :ضريب انبساط حرارتي بتن وفولاد بسيار به هم نزديك است

ب:بتن وفولاد چسبندگي بسيار خوبي با يكديگر داشته وبين آن دو معمولا لغزش اتفاق نمي افتد

ج:فولاد ماده اي است كه به راحتي در معرض خوردگي شيميايي قرار ميگيرد

د:مقاومت فولاد در قابل دماي آتش پايين است  در حالي كه پوشش بتن كه روي ميلگردها قرار گرفته است مقاومت بسيارخوبي در مقابل آتش سوزي ايجاد ميكند.

4-اقبال عمومي سراسر جهان به بتن آرمه به جهت چه خصوصياتي از آن است؟

1-   بتن مقاومت فشاري قابل قبولي در مقايسه با ديگر مصالح ساختماني دارد.

2-   تمامي اجزائ تشكيل دهنده بتن به جز سيمان به عنوان مصالح محلي و ارزان قيمت محسوب ميشوند.

3-   بتن را ميشود به راحتي به هر شكل دلخوا در آورد.

4-   بتن مقاومت خوبي در مقابل آتش دارد.

5-   بتن مقاومت بالايي در مقابل رطوبت وآب دارد.

6-   اجزاء بتن آرمه از صلبيت بالايي برخوردار هستند.

7-   اجزاء بتني در مقايسه با سازه فولادي به صورت ذاتي به محافظت و نگه داري كمتري نياز دارند.

8-   عمر بهره دهي بالايي دارد.

9-   بتن در بعضي از اجزا ء سازهاي نظير پي ها و ديواره هاي زير زمين تنه گزينه اقتصادي محسوب ميشود.

10-                      نيازبه نيروهاي اجرايي وكار گران با مهارت بالا ندارد.

5-مقاومت ساختمان فولادي وساختمان بتن آرمه درمقابل آتش سوزي رابا هم  مقايسه كنيد؟

يك ساختمان فولادي دربرابرآتش كاملا ضعيف خواهد بود درحالي كه يك ساختمان بتن آرمه ميتواند ساعت ها دوام بياورد بدونه اينكه حتي فرو بريزد.وفرصت كافي براي مهار آتش وتخليه ساختمان را فراهم ميكند.

6-عمر وبهره دهي بتن مرهون چه واقعياتي است؟

با گذشت طولاني زمان باتحكيم سيمان افزايش مقاومت نيز خواهد داشت.

7-نقاط ضعف بتن آرمه درمقايسه با فولاد چيست؟

1-مقاومت كششي پايين بتن.

2-هزينه جانبي زياد بتن.

3-مقاومت پايين تر به ازاي واحد وزن.

4-كنترل كيفيت بتن يك كنترل كارگاهي است.

5-بتن تغييرات حجمي وابسته به زمان دارد.

8-تفاوت بتن آرمه وبتن پيش تنيده از نظر تحمل تنش ها در چيست؟

در مقطع بتن پيش تنيده هيچ گونه ترك خوردگي ديده نمي شود.

9-روش هاي پيش تنيدگي رانام برده ومختصر توضيح دهيد؟

به دو روش پيش كشيده وپس كشيده انجام ميشود.دربتن پيش كشيده ابتدا كابل هاي پيش تنيدگي كه از نوع بامقاومت بالاوباتنش تسليم بين 1200تا2000انتخاب ميشوند از داخل قاب عبور داده وبه مقدا ر دلبخواه كشيده ميشوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:6  توسط امیر بیرانوند  |